B Lưu Đin UPS được cu thành t Bo mch (tích hp mch sc, mch điu khin, mch công sut…) và b phn c Quy. 

Nguyên lý hot đng có th hiu đơn gin như sau:

  • Khi chế đ đin lưới thông thường, UPS đóng vai trò là thiết b n đnh dòng đin, chc năng n áp bo v thiết b Ti s dng ( như Máy tính, Server, Camera, TV… ), đng thi xc cho b phn c Quy.
  • Khi mt đin đt ngt, h thng chuyn mch s s dng đin t c Quy phóng ra đ tiếp tc cung cp cho Ti s dng mà không b gián đon quá trình s dng. Tùy vào công ngh UPS là Online hay Offline mà quá trình chuyn mch này nhanh hay chm ( đ tr càng thp càng tt ).
Hãng UPS thông dụng Santak

C QUY BÊN TRONG B LƯU ĐIN UPS:

  • Kh năng lưu đin ca UPS ph thuc vào 3 yếu t ca c quy là: S lượng, Dung lượng và Cht lượng.
  • S lượng và dung lượng c quy thông thường là c đnh, ph thuc vào thiết kế ban đu ca mi hãng. Tuy nhiên cht lượng c quy li gim dn theo thi gian và điu kin s dng. Sau 1 thi gian s dng, tui th c quy s gim sút, đng nghĩa thi gian lưu đin s gim dn. Đến 1 thi đim, các c quy bên trong UPS s chết, lúc này UPS s không còn kh năng lưu đin. Điu này là nguy him cho d liu ca Khách hàng cũng như nh hưởng đến tui th phn cng ca thiết b nếu c b cúp đin đt ngt.
APC – Hãng UPS danh tiếng Toàn Cầu

S MNH CA GREEN LIGHT TECH:

  • Năm bt được nhng tm quan trng ca UPS cũng như h tr Khách hàng trong vic kim tra cht lượng UPS. Green Light Tech ti Đà Nng có chương trình h tr kim tra cht lượng c quy và test đ n đnh ca UPS hoàn toàn min phí.
  • Trường hp c Quy bên trong UPS ca khách hàng cht lượng đã đi xung, chúng tôi s đ xut hướng x lý và báo giá vi mc cnh tranh nht và rẻ nhất thị trường đến khách hàng, vi nhng sn phm c Quy cht lượng tt nht và được bo hành chính hãng, phù hp vi chng loi UPS mà Quý khách đang s dng

Chúng tôi xin gi đến Quý khách hàng tham kho bng báo giá thay Ắc Quy cho 1 s  B Lưu Đin UPS thông dng trên th trường. Mi vn đ liên quan đến UPS, đng ngn ngi hãy liên h chúng tôi đ đươc phc v tn nơi. Hotline: 0932.032.500 – 0935.408.566

Bng báo giá UPS => Xem ti đây

báo giá ắc quy ups

 

Trả lời